Salud Mental, un equipo multidisciplinar (Fent Salut nov/dic 2007).